Yritys

Käännöstoimisto East-West-Idean tarina alkoi toukokuussa 1992 toiminimen perustamisesta. Pari vuotta aikaisemmin olin aloittanut venäjän kielen tulkkipestin venäläisessä maakaasuputkien asennusyrityksessä Hyvinkäällä muutettuani sinne Moskovasta perheineen. Oma yritys oli ensisijaisesti keino työllistyä ja tehdä kotipaikka Suomeen itselleni ja perheelleni. Tulkkauskeikkoja alkoi tulla pikkuhiljaa ja 1996 minusta tuli täyspäiväyrittäjä. Nivelvaihe sujui saumattomasti käännös- ja tulkkaustoimeksiantojen kasvaessa mukavasti vuodesta toiseen. 1990-luvulla myös alkoi kasvaa East-West-Idean kääntäjä- ja tulkkitiimi. Monet senaikaisista tiimiläisistä ovat yhä mukana luotettavina yhteistyökumppaneina ja ystävinä.

Toimi- ja asuinpaikkojen muuttuessa firman nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat pysyneet aina samoina. Toiminimi muuttui osakeyhtiöksi vuonna 2011. Siinä vaiheessa liikevaihtoa oli yli kolmesataatuhatta euroa ja asiakasrekisterissä viitisen sataa yritystä.

Vuoden 2008 lama ja erityisesti vuonna 2014 alkaneet globaalit poliittiset ja taloushaasteet ovat koetelleet valtaosaa venäjän kielen käännösyrityksistä Suomessa. East-West-Idean vastaus haasteisiin on intohimoinen paneutuminen omaan työhömme, mahdollisimman korkea laatu ja asiakassuhteen vaaliminen.

Käännöstoimisto
East-West-Idea Oy

Mannerheiminkatu 15
15100 Lahti, Suomi
(Lahden rautatieaseman kiinteistössä)

puhelin: +358 20 1982900
e-mail: ewi@ew-idea.fi