Tulkkaus

Tarjoamme yrityksellesi sujuvaa ja täsmällistä tulkkausta. Tiimimme on hoitanut myös vaativia ja monikielisiä toimeksiantoja, joissa olemme hyödyntäneet omia ja toistemme osaamisaloja. Simultaanitulkkaus on tärkeimpiä ydinosaamisalueitamme.

Hallitsemme seuraavat tulkkauslajit:

· konsekutiivitulkkaus

· simultaanitulkkaus

· kuiskauslaitetulkkaus

· oikeustulkkaus

· asioimistulkkaus

Konsekutiivitulkkaus

Perinteinen tulkkausmuoto, jossa puhuja(t) ja tulkki ovat äänessä vuoronperään. Meillä on monivuotisen kokemuksen vahvistamat tulkkaustaidot, jotka edistävät mahdollisimman tehokasta ja monitasoista viestintää erikielisten ihmisten välillä.

Tätä kaikkea tulkilta vaaditaan:

· tehtävään valmistautuminen

· täsmällisyys

· terminologian hallinta

· muistiinpanotekniikan käyttö

· eettisten tulkkausperusteiden noudattaminen

· ystävällisyys ja positiivinen asenne

Simultaanitulkkaus

Tämä on vaativin tulkkaustapa, jossa tulkattava ja tulkki puhuvat samanaikaisesti. Se vaatii tulkilta yleensä simultaanitulkkauskoulutusta, kokemusta sekä kummankin tulkkauskielen ja terminologian rautaista hallintaa. Työn vaativuuden takia simultaanitulkkaus vaatii yleensä kahta tulkkia, jotka työskentelevät vuorotellen. Lisäksi tarvitaan paljon tekniikkaa – tulkkauskoppi (-kopit), mikrofonit, kuulokkeet ja äänihallintalaitteet. Niitä tarkkailee teknikko, joka on läsnä tulkkauspaikalla koko tilaisuuden ajan.

Tarjoamme

· ammattitaitoista simultaanitulkkausta

· monikielisen tulkkaustiimin muodostaminen ja koordinointi

· tarvittaessa myös simultaanitulkkauslaitteet

· asiaan liittyvää neuvontaa

Pyydä tarjous!

Kuiskauslaitetulkkaus

Tarjoamme kuiskauslaitetulkkausta, joka on ”kevennetty” simultaanitulkkauksen versio. Se on oiva apuväline moneen tulkkaustilanteeseen oikeussalista meluisaan tehdashalliin. Tulkilla on mikrofoni, joka on langattomassa yhteydessä kuulijoille jaettuihin kuulokkeisiin. Tulkki asettuu sopivalle etäisyydelle puhujasta ja tulkkaa hiljaisella äänellä simultaanisesti kuulijoille.

Edut:

· huomattavat säästöt asiakkaalle: ei simultaanitulkkauskoppia eikä päivystävää teknikkoa

· kaikki simultaanitulkkauksen edut

· tulkilla vuorovaikutusmahdollisuus puhujan ja yleisön kanssa

Kysy kuiskauslaitetulkkaustarjoustamme!

Oikeustulkkaus

Oikeussalissa tapahtuva tulkkaus on haastavaa työtä, joka vaatii tulkilta äärimmäisen paljon huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta. Tulkki joutuu usein tulkkaamaan simultaanisesti ilman laitteita, kun osapuolet unohtavat pitää taukoja. Myös tulkin moraalinen vastuu korostuu.

Tiimimme tulkit ovat hoitaneet mallikkaasti tulkkaustehtäviä eri tuomioistuimissa ympäri Suomen. Laaja oikeusalan terminologia on meillä hallinnassa. On kokemusta myös poliisille tehtävistä kuulustelutulkkauksista.
Saat meiltä ammattitaitoista oikeustulkkausapua – ota yhteyttä!

Asioimistulkkaus

Asioimistulkkauksella tarkoitetaan viranomaisten ja heidän maahanmuuttaja- tai pakolaisasiakkaidensa välisen kommunikoinnin helpottamista. Yleensä tulkkaus tapahtuu konsekutiivisesti. Aihepiirit ja tilanteet taas saattavat olla varsin hankalia vaatien tulkilta henkistä kestävyyttä sekä hienotunteista ja eettisesti virheetöntä käyttäytymistä.

Meillä on vuosien kokemus asioimistulkkauksesta Suomessa.

Meiltä onnistuu myös puhelintulkkaus. Lisäksi voimme järjestää tarvittaessa puhelinneuvottelun useamman osapuolen kesken.

suomi ⇔ venäjä

englanti ⇔ venäjä

suomi ⇔ englanti

suomi ⇔ ruotsi

suomi ⇔ espanja

ym.

Tulkkaustyön laskutuksessa käytämme päivä- ja osapäivähintoja.

Tulkkauspalkkio riippuu mm. kieliparista ja tulkkaustavasta.

Alla olevat hinnat pätevät lähinnä kieliparille suomi-venäjä-suomi ja englanti-venäjä-englanti, jos kyseessä on konsekutiivitulkkaus.

normaalipäivä 6-8 h, esim. €625,- + ALV 24 %

minipäivä 0-3 h = n. 0,5 x norm.pv

lyhytpäivä 3-6 h = n. 0,75 x norm.pv

pitkäpäivä 8-12 h = n. 1,5 x norm.pv

tuplapäivä 12-16 h = n. 2 x norm.pv

Simultaanitulkkaus: konsekutiivitulkkauksen hinnat kerrotaan 2:lla (kaksi tulkkia) tai 1,5:lla (1 tulkki).

Tulkkauksen lisäkulut

· Matkatunti ilman asiakasta (tulkkauspaikalle ja takaisin) = 0,5 työtuntia. Matkatunti asiakkaan kanssa = 0,5 – 1 työtuntia (sovelletaan kohtuudella työpäivän pituuden laskennassa 2 tuntia pitempiin matkoihin)

· Päivärahat valtion matkustussäännön mukaisesti (ei koske Helsingissä, Uudellamaalla tai Päijät-Hämeessä tehtäviä tulkkaustöitä)

· Toteutuneiden matkakulujen suuruinen palkkion lisä*.

* Oletuksena on, että asiakas huolehtii tulkin matkavarauksista ja -kustannuksista, mutta voimme toki hoitaa tulkin matkajärjestelyt ja laskuttaa ne varausmaksulla lisättynä. Varausmaksu on €25,-/lippu- tai majoitusvaraus + ALV 24 %.

Simultaani- ja kuiskaustulkkauksen budjetti voi sisältää myös tarvittavat tulkkauslaitteet, jotka olemme valmiit teille vuokraamaan.

Noudatamme Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton tulkkaustöiden yleisiä sopimusehtoja.

Tulkin ammattisäännöstö

Asioimistulkin ammattisäännöstö

Kaikkiin edellä mainittuihin summiin lisätään ALV 24 %.

Maksuehto: 14 pv netto.

Tulkkausten peruutuskulut: alle 7 vrk 50 %, alle 3 vrk 100 %.

Osaamisalojamme ovat mm:

· rautatieliikenne

· autoala, mm. raskas kalusto

· logistiikka

· sähköala

· talotekniikka

· automaatio

· energia

· ydinvoima

· uusiutuva energia

· ympäristötekniikka

· putkistot

· sellu- ja paperituotanto

· metsänhoito

· metsäteollisuus

· hotelli- ja ravitsemusala

Käännöstoimisto
East-West-Idea Oy

Mannerheiminkatu 15
15100 Lahti, Suomi
(Lahden rautatieaseman kiinteistössä)

puhelin: +358 20 1982900
e-mail: ewi@ew-idea.fi