Oikoluku ja oikeinkirjoitus

Käännöksen oikoluku on tärkeä osa käännöstyötä. Oikoluvun meillä suorittaa kohdekieltä äidinkielenään puhuva henkilö. Teemme tilauksesta muidenkin kääntämien tekstien oikoluvun ja kieliasuntarkastuksen.

Kielenhuoltajamme

·     tarkistaa oikeakielisyyden, esimerkiksi välimerkit ja yhdyssanat

·     huolehtii tekstin selkeydestä, ymmärrettävyydestä ja täsmällisyydestä esimerkiksi muuntamalla monimutkaisia lauserakenteita helppolukuisemmiksi

·     varmistaa, että erityisaloihin liittyvissä teksteissä käytetyt termit ovat oikeita ja käyttöyhteyteensä sopivia.

suomi ⇔ venäjä

englanti ⇔ venäjä

suomi ⇔ englanti

suomi ⇔ ruotsi

suomi ⇔ espanja

ym.

Oikoluvusta ja kielentarkastuksesta laskutamme tuntityönä, esim. €78,50/h   + ALV 24 %

Osaamisalojamme ovat mm:

·     rautatieliikenne

·     autoala, mm. raskas kalusto

·     logistiikka

·     sähköala

·     talotekniikka

·     automaatio

·     energia

·     ydinvoima

·     uusiutuva energia

·     ympäristötekniikka

·     putkistot

·     sellu- ja paperituotanto

·     metsänhoito

·     metsäteollisuus

·     kemialliset lannoitteet

·     hotelli- ja ravitsemusala

·     ruokalistat, asiakastiedotteet

·     matkailuesitteet

·     sopimukset

·     julkaisut

·     asiakaslehdet

·     mainokset

·     www-sivut

·     lokalisointi

Käännöstoimisto
East-West-Idea Oy

Mannerheiminkatu 15
15100 Lahti, Suomi
(Lahden rautatieaseman kiinteistössä)

puhelin: +358 20 1982900
e-mail: ewi@ew-idea.fi