Tulkkaustyöt

Tarjoamme yrityksellesi sujuvaa ja täsmällistä tulkkausta. Tiimimme on hoitanut vaativiakin toimeksiantoja, joissa olemme hyödyntäneet omia ja toistemme osaamisaloja.

Hallitsemme seuraavat tulkkauslajit:

Konsekutiivitulkkaus

Perinteinen tulkkausmuoto, jossa puhuja(t) ja tulkki ovat äänessä vuoronperään. Meillä on monivuotisen kokemuksen vahvistamat tulkkaustaidot, jotka edistävät mahdollisimman tehokasta ja monitasoista viestintää erikielisten ihmisten välillä.

 • tehtävään valmistautuminen
 • täsmällisyys
 • terminologian hallinta
 • muistiinpanotekniikan käyttö
 • eettisten tulkkausperusteiden noudattaminen
 • ystävällisyys ja positiivinen asenne
Katso kaikki työkielemme tästä:
Kielivalikoima »

Lisätietoja osaamisalueistamme:
Osaamisalueet »


Simultaanitulkkaus

Tämä on vaativin tulkkaustapa, jossa tulkattava ja tulkki puhuvat samanaikaisesti. Se vaatii tulkilta yleensä simultaanitulkkauskoulutusta, kokemusta ja rautaista terminologian hallintaa. Työn vaativuuden takia simultaanitulkkaus vaatii yleensä kahta tulkkia, jotka työskentelevät vuorotellen. Lisäksi tarvitaan paljon tekniikkaa – tulkkauskoppi (-kopit), mikrofonit, kuulokkeet ja äänihallintalaitteet. Niitä tarkkailee teknikko, joka on läsnä tulkkauspaikalla koko tilaisuuden ajan.

Tarjoamme

 • ammattitaitoista simultaanitulkkausta
 • monikielisen tulkkaustiimin muodostaminen ja koordinointi
 • tarvittaessa myös simultaanitulkkauslaitteet
 • asiaan liittyvää neuvontaa
Pyydä tarjous!

Katso kaikki työkielemme tästä:

Kielivalikoima »

Kuiskauslaitetulkkaus

Tarjoamme kuiskauslaitetulkkausta, joka on ”kevennetty” simultaanitulkkauksen versio. Se on oiva apuväline moneen tulkkaustilanteeseen oikeussalista meluisaan tehdashalliin. Tulkilla on mikrofoni, joka on langattomassa yhteydessä kuulijoille jaettuihin kuulokkeisiin. Tulkki asettuu sopivalle etäisyydelle puhujasta ja tulkkaa hiljaisella äänellä simultaanisesti kuulijoille.

Edut:

 • huomattavat säästöt asiakkaalle: ei simultaanitulkkauskoppia eikä päivystävää teknikkoa
 • kaikki simultaanitulkkauksen edut
 • tulkilla vuorovaikutusmahdollisuus puhujan ja yleisön kanssa

Kysy kuiskauslaitetulkkaustarjoustamme!

Katso kaikki työkielemme tästä:
Kielivalikoima »

Lisätietoja osaamisalueistamme:
Osaamisalueet »

Oikeustulkkaus

Oikeussalissa tapahtuva tulkkaus on haastavaa työtä, joka vaatii äärimmäisen paljon huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta. Tulkki joutuu usein tulkkaamaan simultaanisesti ilman laitteita ja ilman taukoja, kun osapuolet unohtavat pitää taukoja. Myös tulkin moraalinen vastuu korostuu.

Tiimimme tulkit ovat hoitaneet mallikkaasti tulkkaustehtäviä eri tuomioistuimissa ympäri Suomen. Laaja oikeusalan terminologia on meillä hallinnassa. On kokemusta myös poliisille tehtävistä kuulustelutulkkauksista.
Saat meiltä ammattitaitoista oikeustulkkausapua – ota yhteyttä!

Asioimistulkkaus

Asioimistulkkauksella tarkoitetaan viranomaisten ja heidän maahanmuuttaja- tai pakolaisasiakkaidensa välisen kommunikoinnin helpottamista. Yleensä tulkkaus tapahtuu konsekutiivisesti. Aihepiirit ja tilanteet taas saattavat olla varsin hankalia vaatien tulkilta henkistä kestävyyttä sekä hienotunteista ja eettisesti virheetöntä käyttäytymistä.

Meillä on vuosien kokemus asioimistulkkauksesta pääkaupunkiseudulla.

Meiltä onnistuu myös puhelintulkkaus. Lisäksi voimme järjestää tarvittaessa puhelinneuvottelun useamman osapuolen kesken.