Oikoluku ja kielentarkastus

Kielenhuoltajamme

  • tarkistaa oikeakielisyyden, esimerkiksi välimerkit ja yhdyssanat
  • huolehtii tekstin selkeydestä, ymmärrettävyydestä ja täsmällisyydestä esimerkiksi muuntamalla monimutkaisia lauserakenteita helppolukuisemmiksi
  • varmistaa, että erityisaloihin liittyvissä teksteissä käytetyt termit ovat oikeita ja käyttöyhteyteensä sopivia.